"Bij ons is elk kind van waarde en ontwikkelt elk kind de eigen talenten"
"Wij hebben geweldige onderwijsresultaten"
"Wij werken met een vijf-gelijke-dagen rooster"
"Op de Johan Frisoschool werken we in kleine klassen"
"Wij werken aan passend onderwijs"
"Er wordt gewerkt vanuit thema's aan de brede ontwikkeling van elk kind"
Johan Frisoschool Rijssen

Op de Johan Frisoschool is elk kind van waarde

Op onze school kan ieder kind zich ten volle ontplooien en zijn of haar talenten ontwikkelen, zodat het van waarde is voor nu en voor de toekomst! 

basisvaardigheden

Lessen in de kernvakken: we werken opbrengstgericht aan de kernvakken: rekenen en taal. Dit doen we vanuit Expliciete Directe Instructie (EDI) met behulp van de adaptieve software van Snappet. Elk kind doet de verwerking van de leerstof op het eigen niveau met behulp van deze adaptieve software.

Johan Frisoschool Rijssen | Snappet

Snappet software

Ruim 30.000 leerkrachten geven al dagelijks adaptief les met Snappet: de complete lesmethode voor het basisonderwijs. Interactieve instructielessen, adaptieve lesstof gebaseerd op de beste didactiek.

Brede vaardigheden

We geven betekenisvol onderwijs vanuit thematisch geclusterde lessen. Door middel van IPC werken we aan de 21e -eeuwse vaardigheden en aan de talentontwikkeling van de kinderen.
Johan Frisoschool Rijssen | IPC

IPC

Op onze school kan ieder kind zich ten volle ontplooien en zijn of haar talenten ontwikkelen, zodat het van waarde is voor nu en voor de toekomst!

Lessen in de basisvaardigheden

Lessen in de kernvakken: we werken opbrengstgericht aan de kernvakken: rekenen en taal. Elk kind werkt op het eigen niveau met behulp van adaptieve software.

Snappet software

Ruim 30.000 leerkrachten geven al dagelijks adaptief les met Snappet: de complete lesmethode voor het basisonderwijs. Interactieve instructielessen, adaptieve lesstof gebaseerd op de beste didactiek.

Onderzoekend & ontdekkend leren

We geven betekenisvol onderwijs vanuit thematisch geclusterde lessen. Door middel van IPC werken we aan de 21e -eeuwse vaardigheden en aan de talentontwikkeling van de kinderen.

IPC

Op onze school kan ieder kind zich ten volle ontplooien en zijn of haar talenten ontwikkelen, zodat het van waarde is voor nu en voor de toekomst!

Laatste berichten

Home | Johan Frisoschool Rijssen

‘Wij bieden kinderen de mooiste kans om zichzelf en de wereld te ontdekken.’