Samenwerking

Johan Frisoschool Rijssen

Samenwerking met ouders

We vinden het belangrijk om samen school te zijn. Daarom werken we vanuit de driehoek: leerling – ouder – leerkracht. Als ouder bent u ervaringsdeskundige met betrekking tot uw kind. De leerkrachten zijn pedagogisch deskundig. Zij zorgen voor een fijne sfeer in de groep en het geven van kwalitatief goed onderwijs. Samen willen we het beste voor uw kind. Daarom maken we afspraken over wat uw kind nodig heeft om te kunnen groeien en te ontwikkelen.

Johan Frisoschool Rijssen | Samenwerking ouders

‘Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.’

Samenwerking | Johan Frisoschool Rijssen

"in verbinding met ouders en school dragen wij bij aan een veilig leerklimaat voor uw kind."

Samenwerking met de medezeggenschapsraad

Vanuit de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft onze school een medezeggenschapsraad. In die raad zitten ouders en teamleden.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zij geeft adviezen en wordt gevraagd om in te stemmen met besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR heeft op deze manier invloed op de organisatie van onze school en de inrichting van het onderwijs.

Wilt u contact met de MR? Mail dan naar mr@jfschool.nl.

Samenwerking met de leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Deze kinderen denken mee over allerlei zaken. Deze raad komt elk kwartaal bij elkaar. De kinderen die deelnemen in de leerlingenraad zijn gekozen door de kinderen uit de eigen groep als vertegenwoordiger van hun leerjaar.

Johan Frisoschool Rijssen | Leerlingenraad

"In de leerlingenraad mogen we meedenken met alles wat er speelt op school."

Samenwerking | Johan Frisoschool Rijssen

"We steken onze handen uit de mouwen voor de kinderen en de school."

Samenwerking met de ouderwerkgroep

Elk leerjaar heeft een ouder die vertegenwoordigd is in deze werkgroep. Vanuit deze werkgroep is er hulp en ondersteuning van ouders bij bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen tijdens uitstapjes, schoonmaken van materialen, organiseren van activiteiten en het klaarmaken/ verdelen van schoolfruit.

Samenwerking met de gebedsgroep

Regelmatig komt de gebedsgroep bij elkaar om samen te bidden voor onze school. De gebedspunten worden aangedragen door de kinderen uit de verschillende groepen. Maar de gebedsgroep wil ook graag bidden voor u als ouders. U kunt u gebedspunten mailen naar gebedsgroepjfschool@hotmail.com. De gebedspunten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Johan Frisoschool Rijssen | Pedagogische visie

"samen bidden, samen zoeken."